LJUBLJANA
ART
WEEKEND
23/05—26/05/2024Predstavitev projektaLJUBLJANA ART WEEKEND se, kot njene številne evropske paralele, zavzema za ustrezno prezentacijo in promocijo sodobne vizualne umetnosti. Osnovna misija je privabiti ljudi, domače in tuje publike, splošno javnost in strokovnjake, da pobližje spoznajo lokalno umetniško produkcijo, njene glavne akterje, umetnice in umetnike. Tretja edicija Ljubljana Art Weekend se bo odvila med 23. in 26. majem 2024. 

Iniciativa je vključena v mednarodno mrežo weekend in je kot taka v formatu organizacijsko in strukturno podobna številnim evropskim Art Weekendom. Soroden princip delovanja se zrcali v naši želji, da vsem organizacijam, ki delujejo na področju sodobne umetnosti v Ljubljani in so vpete v našo partnersko mrežo, omogočimo predstavitev in promocijo njihovih programov ter jih vključimo v enotno, centralizirano in pregledno platformo. Naša iniciativa stremi k sooblikovanju bolj povezane in s tem močnejše sodobne umetniške scene z združevanjem različnih prostorov, kot so galerije, artist-run spaces, zasebne umetniške zbirke, umetniški ateljeji, muzeji in projektni prostori. Verjamemo, da nam je te zastavljene cilje do neke mere uspelo uresničiti že z edicijama v letih 2022 in 2023. Potekali sta v sodelovanju z več kot 35 partnerji, družno smo pripravili razvejan program več kot 200 razstav in odprtij, vodstev s kuratorji, strokovnih vodstev, delavnic, okroglih miz, performansov ter pogovorov z umetnicami in umetniki. 

Eden izmed odprtih izzivov za prihodnost platforme je, da se ta organsko razvija – predvsem v njenih programskih usmeritvah – in se obenem prilagaja aktualnim vprašanjem kontekstov, v katerih se nahaja sodobna vizualna umetnost. Letos smo se prav zato odločili, da umetniško vodenje platforme prevzame kuratorska ekipa mlade umetniške revije ETC. Gre za letno publikacijo, ki predstavlja sodobno umetnost iz regije centralne in vzhodne Evrope. Glavni namen revije je povezovanje umetnikov, kuratorjev, piscev in založnikov, ki delujejo na področju sodobne umetnosti, publikacija pa v širokem evropskem obtoku prav zato doseže veliko število različnih javnosti. Revija se v vsaki ediciji osredotoča na drugačno temo, zato želi biti platforma za dialog z različnimi glasovi in mnenji iz vse Evrope, prispevati k širšemu razumevanju določene teme in rekontekstualizirati pripoved, ki sega izven državnih meja. Poleg dejanskega končnega produkta, torej revije, njena ustvarjalna ekipa v različnih kontekstih in prostorih pripravlja tudi razstave in druge raziskovalne projekte, vodstva in okrogle mize, tako v Ljubljani kot v tujini.

Cilji in nameni


Slovenska sodobna umetniška struja je vrsto let pogosto bila izven dosega mednarodne publike. Kljub tej izolaciji je z razvojem različnih kulturnih centrov in umetnostnih institucij slovenska prestolnica postala svojevrstno kreativno središče, katerega kakovost želimo predstaviti tako domači kot mednarodni javnosti in ga s tem umestiti, tematizirati ter uveljaviti v mednarodnem prostoru. Tako je eden izmed poglavitnih ciljev promocija ter mreženje, vzpostavljanje partnerstev, ki bodo zagotavljala zanesljivo in trajnostno sodelovanje tako med lokalnimi akterji kot tudi v širšem evropskem kontekstu. Namen iniciative je ustvariti vodilno platformo za sodobne vizualne umetnosti na spletu in hkrati strukturirati in kooordinirati vikend, namenjen praznovanju sodobne umetnosti. Naša iniciativa na eni strani povezuje različne domače partnerje, na drugi strani pa njihovo delo in vsebino komunicira ter promovira zunanjemu svetu. 

Ciljna publika

Ljubljana Art Weekend želi doseči različne vrste javnosti: javni program je namenjen splošni zainteresirani javnosti. Ljubitelji umetnosti, ki želijo spoznati lokalno umetnost, lahko obiščejo razstave, se udeležijo odprtij in drugih posebnih predstavitev in aktivnosti, ki se bodo odvijale skozi ves konec tedna. Strokovni program bo namenjen kuratorjem, zbirateljem, umetnostnim kritikom in drugim predstavnikom domačih in mednarodnih institucij. Ljubljana Art Weekend bo zanje zasnoval personalizirane vodene oglede po Ljubljani, da bodo lahko skupaj odkrili njen razvojni potencial in njene umetniške vire. Strokovni program bo nudil tudi družabne dogodke in srečanja, namenjene izmenjavi informacij in strokovnih stališč med galeristi, zbiratelji ter partnerji Ljubljana Art Weekend. Zasebni program bo stremel k razvoju sektorja sodobne umetnosti in spodbujal sodelovanje med kulturnimi agenti in strokovnjaki. Poudarek bo na srečanju mednarodne skupine direktorjev muzejev in drugih umetniških centrov, kuratorjev in zbirateljev.

Organizacija in partnerji


Dogodek organizira RAVNIKAR v sodelovanju z galerijo Cukrarna, muzeji sodobne umetnosti, galerijami, umetniškimi ateljeji in drugimi projektnimi prostori Ljubljanske urbane regije.

Pobudnik za vzpostavitev platforme Ljubljana Art Weekend in njen koordinator je inciativa RAVNIKAR, katere zgodba se prične leta 2017, ko je Piera Ravnikar ustanovila galerijo sodobnih umetnosti, RAVNIKAR GALLERY SPACE. V galeriji zastopamo raznoliko skupino mednarodno priznanih umetnikov, obenem pa si prizadevamo spodbujati tudi mlajšo generacijo ustvarjalcev. Z vzpostavitvijo platforme za lokalne in mednarodne umetnike, kolektive, kuratorje in druge akterje v ustvarjalnih industrijah želimo predstaviti širok spekter domiselnih umetniških praks. 

Iniciativa RAVNIKAR je že od svojih začetkov v številnih pobudah, ki jih snuje, vodi ali koordinira, zavezana načelom odgovornega vključevanja, sodelovalne naravnanosti in participativnih umetniških praks, ki vodijo k opolnomočenju umetnic in umetnikov v skupnosti, katere relevanten del je tudi sama. Tako naša platforma danes, po 7 letih delovanja, presega preprosto definicijo galerije z razstavno dejavnostjo. Aktivni smo na različnih podpodročjih sodobnih umetnosti in vključeni v številne kooperativne, strateške smernice, ki zasledujejo produkcijo razstavnih projektov domačih in tujih umetnic in umetnikov, predstavitev in promocijo slovenskih umetnikov v mednarodnem prostoru, razvoj domačega umetnostnega trga, formalno in neformalno izobraževanje, razvoj občinstev, mednarodno promocijo in distribucijo, produkcijo publikacij ter trajnostnost v umetniški skupnosti. Te cilje poleg temeljnega razstavnega cikla uresničujemo z vsebinami kot so LJUBLJANA ART WEEKEND, soustanovitev umetniške revije ETC., z udeležbo na referenčnih umetnostnih sejmih, na primer Artissima, Art Brussels, viennacontemporary, Art Rotterdam, ARCO in drugi, pa tudi s programom brezplačnih mentorstev ter drugimi mednarodnimi in lokalnimi gostovanji in izmenjavami.

Galerija je v letu 2021 uspešno pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, v letu 2022 pa je postala tudi članica The New Art Dealers Alliance oziroma NADA, neprofitne umetniške organizacije iz New Yorka, ki se ukvarja s spodbujanjem in krepitvijo novih glasov v sodobni umetnosti. 

Kontakt


Piera Ravnikar, direktorica
piera@ravnikargallery.space
+386 40 846 069

Pia Miklič, producentka
pia@ravnikargallery.space
+386 41 299 439

Predlogi sodelovanja


Sponzor umetnosti
3.000 EUR
*na voljo 3 paketi

Objava logotipa na vseh promocijskih materialih
Plakati, zloženke, letaki, vabila (distribucija po celi Sloveniji)

Objava logotipa na spletni strani
www.ljubljanaartweekend.com
www.ravnikar.org

Objava sponzorja na socialnih omrežjih
Instagram in Facebook

Objava sponzorja v sporočilih za javnost
Domači in tuji mediji

Umestitev promocijskega materiala v darilne vrečke
Darila za partnerje in povabljene goste

RAVNIKAR Membership Card
Popust pri nakupu umetniških del in VIP vabila na dogodke in mednarodne
sejme: 2 kartici

Sponzor zbirateljev
1.000 EUR
*na voljo pet paketov

Objava logotipa na promocijskih materialih
Plakati, zloženke, letaki (distribucija po celi Sloveniji)

Objava logotipa na spletni strani
www.ljubljanaartweekend.com

Objava sponzorja na socialnih omrežjih
Instagram in Facebook 

Objava sponzorja v vseh sporočilih za javnost
Domači in tuji mediji


Medijski partnerji


ETC. Magazine
KAJET Digital
CUKR
Collectors Agenda
Mousse
EastTopics
weekend.
MMC RTV Slovenija
CURA in mnogi drugiMailing List
Contact
RAVNIKAR©2024  
RAVNIKAR is a non-profit arts organisation devoted to championing and nurturing emerging voices in contemporary art.Follow #ravnikar #ravnikargalleryspace
Instagram: @ravnikargalleryspace
Linktree, Linkedin, Threads