Caro Jost


Put Yourself in the Shoes of Someone Else


26/06 — 24/08/2024


Premierna predstavitev Caro Jost v Sloveniji ponuja temeljito raziskavo umetničinega večplastnega pristopa, saj predstavlja tako novo produkcijo kot tudi pregled njene umetniške prakse, ki se razteza čez več kot dve desetletji. Umetničina večmedijska praksa temelji na zbiranju, arhiviranju in preoblikovanju navidezno nepomembnih, vsakdanjih materialov - predmetov, ki zajemajo vse od fotografij, pravnih dokumentov, najdenih materialov v javnem prostoru do časopisnih izrezkov, računov in oglasov, ki jih obravnava kot artefakte, priče določenega časa, ki pogosto nosijo breme spomina. Ta obsežna zbirka raznovrstnih zgodovin služi kot osnova za njeno delo.

Na eni strani operira v dobesednem smislu: z dejanskim, fizičnim spreminjanjem materialov lahko zadrži bežni trenutek in mu da obliko, ki je pogosto preoblikovano platno ali papir in ga "deformira" v kiparsko delo, relief z omejeno možnostjo čitljivosti. Na drugi strani pa si v prenesenem pomenu prisvaja zgodbe, ki niso njene lastne, razpleta njihov prvotni pomen in ustvarja novo pripoved. Kakršne koli ostanke preteklosti vzame in jih z intervencijo naredi za svoje. Sledi analiza besedila ali, bolje rečeno, analiza kateregakoli že razstavljenega gradiva. Njena izbira materialov, izbira, kaj poudariti in kaj izločiti, njen pogled, ki hkrati usmerja naš pogled, neizogibno vplivajo na to, kaj vidimo in kako to dojemamo; pozitivno ali negativno, s humorjem ali absurdom, z ironijo ali iskrenostjo.

Razstavljena dela ponujajo alternativne poglede na že znane, utečene pripovedi, nas izzivajo k razmisleku o naravi »resničnega« in o medsebojni povezanosti naših izkušenj. Vabijo k razmišljanju o alternativnem pogledu na človeško stanje, o drugačnem načinu razmišljanja – razmišljanja o sebi, drugih, zgodovinskih dogodkih, trenutkih, prostorih, družbenih dinamikah itd. To povabilo lahko v okviru naslova razstave razumemo tudi kot poziv k mobilizaciji v svetu, kjer je empatije bore malo. Odsevna površina osrednjega dela, zrcala, Think yourself in the shoes of someone else, ni le skladna z izhodiščnim načelom umetničine siceršnje prakse - kako upodobljeno podobo (v tem primeru sebe) predstavimo, kaj poudarimo, kaj izbrišemo? - temveč se poigrava tudi s prostorsko konstelacijo razstavnega prostora in ulice zunaj njega ter ustvarja dinamično povezavo med galerijo in javno sfero, naslavljajoč svet tam zunaj.BESEDILO: Eva Simonič

SODELOVANJE: Britta Rettberg, Munich, DE

FOTOGRAF: ZupanovMailing List
Contact
RAVNIKAR©2024  
RAVNIKAR is a non-profit arts organisation devoted to championing and nurturing emerging voices in contemporary art.Follow #ravnikar #ravnikargalleryspace
Instagram: @ravnikargalleryspace
Linktree, Linkedin, Threads