RAVNIKAR, zavod v javnem interesu na področju kulture, je umetniška iniciativa, ki smo jo zasnovali, da bi predstavili sodobno, aktualno likovno produkcijo avtoric in avtorjev mlajše, srednje in uveljavljene generacije in ob tem ustvarili vez med neodvisno platformo umetniških praks in širšo skupnostjo.


Program iniciative smo zasnovali z željo po čim bolj raznolikem sklopu programov in vsebin, ki v domačem in širšem mednarodnem prostoru odraža programsko hibridnost, ki presega tradicionalne delitve bodisi po zvrsti, angažmaju, motivu, izrazu in sami formi umetniških praks. Vseobsegajoča hibridnost, ki dekonstruira in hkrati postavlja nove temelje resnični raznolikosti in pluralnosti. Kritično in angažirano misel v umetnosti in okoli nje poleg samostojnih in skupinskih razstav spodbujamo in širimo z vodstvi, pogovori umetnikov, delavnicami, mednarodnimi izmenjavami, medresorskimi sodelovanji, brezplačnimi mentorstvi in drugimi izobraževalnimi programi, založništvom in vrsto drugih dogodkov in projektov. 

Iniciativa RAVNIKAR je že od svojih začetkov v številnih pobudah, ki jih snuje, vodi ali koordinira, zavezana načelom odgovornega vključevanja, sodelovalne naravnanosti in participativnih umetniških praks, ki vodijo k opolnomočenju umetnic_kov v skupnosti, katere relevanten del je tudi sama. Tako naša platforma danes, po 6 letih delovanja, presega preprosto definicijo galerije z razstavno dejavnostjo. Aktivni smo na različnih podpodročjih sodobnih umetnosti in vključeni v številne kooperativne, strateške smernice, ki zasledujejo produkcijo razstavnih projektov domačih in tujih umetnic_kov, predstavitev in promocijo slovenskih umetnikov v mednarodnem prostoru, razvoj domačega umetnostnega trga, formalno in neformalno izobraževanje, razvoj občinstev, mednarodno promocijo in distribucijo, produkcijo publikacij ter trajnostnost v umetniški skupnosti. Te cilje poleg temeljnega razstavnega cikla uresničujemo z vsebinami kot so LJUBLJANA ART WEEKEND, soustanovitev umetniške revije ETC., pa tudi z udeležbo na referenčnih umetnostnih sejmih, programom brezplačnih mentorstev ter mednarodnimi in lokalnimi gostovanji in izmenjavami.

Sodobno umetnost znotraj družbenopolitičnega in kulturnega diskurza razumemo kot ključni generator za širjenje kritično-aktualne misli, zato naš program predstavlja nabor izjemno aktivnih umetnic in umetnikov mlajše, srednje in uveljavljene generacije, ki s svojimi eksperimentalnimi in fluidnimi umetniškimi izrazi razkrivajo unikatno avtentične imaginarije njim lastnega sveta in sveta, ki nas obdaja. Njihove umetniške prakse pričajo o raznovrstnih refleksijah, čustvovanjih in dojemanjih zgodovine in sedanjosti, tako na aktualno-družben kot potencialno kritičen način. Obsežen galerijski program se posledično osredotoča na predstavitev širokega spektra sodobnih vizualnih umetnosti, med drugim (a ne omejeno) na slikarstvo, kiparstvo, fotografijo, digitalno umetnost, intermedijo in multimedijske instalacije. V obdobju med 2017 in 2023 je galerija organizirala več kot 87 samostojnih in skupinskih razstavnih projektov v okviru katerih se je predstavilo več kot 144 domačih in tujih avtoric in avtorjev. 

Iniciativa RAVNIKAR je tudi članica New Art Dealers Alliance, neprofitne umetniške organizacije, ki se ukvarja s spodbujanjem, podpiranjem in promocijo novih glasov na področju sodobne umetnosti ter članica Gallery Climate Coalition, mednarodne članske organizacije, ki zagotavlja smernice okoljske trajnosti za umetniški sektor. 

Program galerije podpirata Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo.
Mailing List
Contact
RAVNIKAR©2024
RAVNIKAR is a non-profit arts organisation devoted to championing and nurturing emerging voices in contemporary art.Follow #ravnikar #ravnikargalleryspace
Instagram: @ravnikargalleryspace
Linktree, Linkedin, Threads